ประกันชีิวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสินเชื่อ ประกันเดินทาง และประกันประเภทอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้ฉับไว ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในประเทศและทั่วโลก มั่นใจกับ เรามากว่า 70 ปี AIAThailand.com
Health Insurance Thailand AIA Thailand - Thai Language AIA Thailand - English Language  
 
AIA ประกันชีวิต  
AIA ประกันชีวิตไทย
     
 
MOTOR INSURANCE + AUTO - THAI


Auto & Motor Insurance Thailand - AIA THAILAND   MOTOR INSURANCE IN THAILAND  
     
 

ประกันรถยนต์เกี่ยวข้องกับเรื่อง 2 สิ่ง คือ เพื่อป้องกันทางด้านกฎหมาย จากเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการสูญเสีย เสียหาย จากยานพาหนะ และ เพื่อปกป้องการลงทุนด้วยเหตุแห่งการซื้อยานพาหนะ ด้วยเหตุนี้ กรมธรรม์ที่คุณได้ทำคือการทำสัญญาไว้เพื่อป้องกันทางด้านกฎหมายที่จะมีค่าใช้จ่ายจากการซ่อมเสียหายจากอุบัติเหตุนั้น ๆ

 
     

ประกันรถยนต์

แต่กระนั้น เจ้าของยานพาหนะ ยอมรับว่า ผู้ขับขี่ทุกคนมีสิทธิไม่เท่ากันเมื่อ ว่าถึง ประกันรถยนต์ ซึ่งทั้งนี้ก็เสี่ยงต่างกันตรงที่ว่า จะต้องมีบริษัทประกันของเขาเข้ามาดำเนินการแทนเขา

การคำนวณเบี้ยประกันมีปัจจัยต่าง ที่มีส่วนในการความเสี่ยงต่างๆ กันเมื่อมีการคำนวณเบี้ยประกันเกิดขึ้น มาจากปัจจัยเหล่านี้ ที่สำคัญจะมี

  • อายุ , เพศ , และประสบการณ์ของผู้ขับขี่
  • อาชีพ
  • ประเภทของยานพาหนะ อายุ และสภาพ
  • การนำไปใช้เพื่ออะไร
  • สถานที่ และ ประวัติรถ แนวโน้มทางด้านอาชกรรม
  • มาตราการด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ

ซึ่งปัจจัยข้างต้นบางอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ บวกกับสถิติ ของผู้ขับขี่ซึ่งเกิดอุบัติเหตุผ่านมาทำให้ได้ข้อคิดเห็นดังนี้

  • ผู้หญิง ขับขี่ ปลอดภัยกว่า ผู้ชาย
  • ผู้ชายวัย 25 ปี เสียงสุด ๆ
  • วัยสูงอายุ มีอัตราอันตรายสูงขึ้น ๆ
คลิกที่นี่ เพื่อคำนวณเบี้ย

  ประกันแบบต่าง ๆ
ประกันชีวิต และสุขภาพ
  1) ประกันชีวิต
2) ประกันออมทรัพย์
3) ประกันคุ้มครองตลอดชีพ
4) ประกันคุ้มครองทุนการศึกษา
5) ประกันเพื่อการวางแผนการเกษียณ
6) ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ีประกันการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (PA)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันกลุ่ม
ประกันอัคคีภัยบ้าน และ ธุรกิจ
ประกันรถยนต์

 
     
 
 
Home
About
What's New
Insurance
Information
Be an Agent
Links
Contact Us

Copyright © 2010 : INSURANCETHAIS.COM : All Rights Reserved
Privacy | Disclaimer | Site Map