ประกันชีิวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสินเชื่อ ประกันเดินทาง และประกันประเภทอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้ฉับไว ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในประเทศและทั่วโลก มั่นใจกับ เรามากว่า 70 ปี AIAThailand.com
Health Insurance Thailand AIA Thailand - Thai Language AIA Thailand - English Language  
 
AIA ประกันชีวิต  
AIA ประกันชีวิตไทย
     
 
GROUP INSURANCE


Group Insurance Thailand & Provident - AIA THAILAND   GROUP INSURANCE IN THAILAND  
     
  ประกันกลุ่ม
สวัสดิการต่างๆที่บริษัทมอบให้กับพนักงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงขององค์กร และความเอาใจใส่ที่บริษัทฯมีต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญและมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในคุณค่าของทรัพยากรบุคคล
 
     

เรายินดีเสนอแผนสวัสดิการประกันหมู่สำหรับองค์กรของท่าน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงและความมั่นใจให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน เรานำเสนอกรมธรรม์ที่หลากหลายเพื่อคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของพนักงานกรมธรรม์ต่างๆถูกออกแบบสำหรับบุคคลที่มีคุณค่ามากสุดของท่าน อีกทั้งยังรองรับความต้องการต่างๆของท่านด้วย

ลักษณะของประกันกลุ่ม
 • เป็นสัญญาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยแบบชั่วระยะเวลารายปี
 • สัญญาการประกันภัยกลุ่มนั้นจะให้เฉพาะความคุ้มครองไม่มีเงินสะสม
 • เมื่อครบอายุสัญญากรมธรรม์ 1 ปี สามารถต่ออายุสัญญากรมธรรม์ได้
 • กรมธรรม์จะออกเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง โดยสมาชิกจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันเป็นหลักฐาน
จุดเด่นของการประกันภัยกลุ่ม
 • เป็นสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับลูกจ้างเนื่องจากเป็นการลงทุนด้านสวัสดิการที่ “ มีค่าใช้จ่ายต่ำ ”
 • เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงแต่อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อประกันส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้านค่าเบี้ยประกันภัย นายจ้างสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรได้
 • เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการได้แน่นอน
ผลิตภัณฑ์ของการประกันกลุ่ม

สัญญาประกันภัยหลัก
 • การประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา
สัญญาเพิ่มเติม
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อ .3
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อ .2.1
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อ .2.2
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม
บันทึกสลักหลัง
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มฆาตกรรม
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มจลาจล
คลิกที่นี่ เพื่อคำนวณเบี้ย

  ประกันแบบต่าง ๆ
ประกันชีวิต และสุขภาพ
  1) ประกันชีวิต
2) ประกันออมทรัพย์
3) ประกันคุ้มครองตลอดชีพ
4) ประกันคุ้มครองทุนการศึกษา
5) ประกันเพื่อการวางแผนการเกษียณ
6) ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ีประกันการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (PA)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันกลุ่ม
ประกันอัคคีภัยบ้าน และ ธุรกิจ
ประกันรถยนต์
 
     
 
 
Home
About
What's New
Insurance
Information
Be an Agent
Links
Contact Us

Copyright © 2010 : INSURANCETHAIS.COM : All Rights Reserved
Privacy | Disclaimer | Site Map