ประกันชีิวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสินเชื่อ ประกันเดินทาง และประกันประเภทอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้ฉับไว ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในประเทศและทั่วโลก มั่นใจกับ เรามากว่า 70 ปี AIAThailand.com
Health Insurance Thailand AIA Thailand - Thai Language AIA Thailand - English Language  
 
AIA ประกันชีวิต  
AIA ประกันชีวิตไทย
     
 
TYPES OF THAILAND INSURANCE


ประกันชีวิต และสุขภาพ
เราเป็นตัวแทน ให้การดูแล บริการ สินค้า ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ในประเทศไทยให้กับคนไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยแบบประกัน และการบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพอันดีเยี่ยม ด้วยการดำเนินการอันยาวนานควบคู่กับการนำเสนอสิ้นค้าหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของคนไทย ดังเช่น
  • โครงการคุ้มครองรายได้เพื่อครอบครัว
  • โครงการกองทุนการศึกษา
  • โครงการคุ้มครองค่าใช่จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาล
  • โครงการรายได้สำหรับยามเกษียณ
ด้วยเราเป็นผู้นำในธุรกิจ ด้านประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย ชั้นนำ แห่งการออกแบบสินค้า เราไม่เคยหยุดที่จะเข้าร่วมหรือนำเสนอสิ้นค้าที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอของลูกค้า และนอกเหนือจากสินค้าหลากหลายชนิดของประกันชีวิตแล้ว เรายังก้าวไปอีกก้าวด้วยการนำเสนอประกันและบริการการเงินทางด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเรา อาทิ เช่น ประกันกลุ่ม, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันสินเชื่อ, ประกันออมทรัพย์รายเดือน, สินเชื่อเคหะ และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ถือกรมธรรม์ ก็สามารถคัดเลือก สินค้า บริการ ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

คลิกที่นี่ เพื่อคำนวณเบี้ย

  ประกันแบบต่าง ๆ
ประกันชีวิต และสุขภาพ
  1) ประกันชีวิต
2) ประกันออมทรัพย์
3) ประกันคุ้มครองตลอดชีพ
4) ประกันคุ้มครองทุนการศึกษา
5) ประกันเพื่อการวางแผนการเกษียณ
6) ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ีประกันการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (PA)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันกลุ่ม
ประกันอัคคีภัยบ้าน และ ธุรกิจ
ประกันรถยนต์ 
     
 
 
Home
About
What's New
Insurance
Information
Be an Agent
Links
Contact Us

Copyright © 2010 : INSURANCETHAIS.COM : All Rights Reserved
Privacy | Disclaimer | Site Map