ประกันชีิวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสินเชื่อ ประกันเดินทาง และประกันประเภทอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้ฉับไว ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในประเทศและทั่วโลก มั่นใจกับ เรามากว่า 70 ปี AIAThailand.com
Health Insurance Thailand AIA Thailand - Thai Language AIA Thailand - English Language  
 
AIA ประกันชีวิต  
AIA ประกันชีวิตไทย
     
 
6. HEALTH & MEDICAL INSURANCE

เอไอเอ โครงการคุ้มครองค่ารักษาในโรงพยาบาล โครงการคุ้มครองค่ารักษาในโรงพยาบาล
ฉันควรจะมีเงินเท่าไรหากเกิดโรคร้ายแรง และเจ็บป่วย? จากรายงานว่า 3 ใน 5 โรค เป็นสาเหตุการเสียชีวิต ในประเทศไทย มากที่สุด
  • มะเร็ง
  • หัวใจวาย
  • ไตวาย
ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง

โรคเหล่านี้ สามารถดูแลรักษาให้หายได้

อัตราของค่าการรักษา อยู่ระหว่าง 500,000 - 30,000,000 อาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็เป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ งบค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมอยู่ ระยะเวลาในการรักษา และผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

สิ่งนี้ คุณจำเป็นซึ่งต้องคิด และวางแผนก่อน ที่มันจะเกิดขึ้น ด้วยโครงการของเรา สามารถแบ่งเบาท่านได้ด้วย

  ประกันแบบต่าง ๆ
ประกันชีวิต และสุขภาพ
  1) ประกันชีวิต
2) ประกันออมทรัพย์
3) ประกันคุ้มครองตลอดชีพ
4) ประกันคุ้มครองทุนการศึกษา
5) ประกันเพื่อการวางแผนการเกษียณ
6) ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ีประกันการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (PA)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันกลุ่ม
ประกันอัคคีภัยบ้าน และ ธุรกิจ
ประกันรถยนต์

 
     
 
 
Home
About
What's New
Insurance
Information
Be an Agent
Links
Contact Us

Copyright © 2010 : INSURANCETHAIS.COM : All Rights Reserved
Privacy | Disclaimer | Site Map