ประกันชีิวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสินเชื่อ ประกันเดินทาง และประกันประเภทอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้ฉับไว ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในประเทศและทั่วโลก มั่นใจกับ เรามากว่า 70 ปี AIAThailand.com
Health Insurance Thailand AIA Thailand - Thai Language AIA Thailand - English Language  
 
AIA ประกันชีวิต  
AIA ประกันชีวิตไทย
     
 
2. SAVINGS PLANS

เอไอเอ แบบออมทรัพย์ แบบออมทรัพย์
แบบประกันนี้ มีให้ทั้งสองส่วนคือ ความคุ้มครองและการสะสมทรัพย์ ซึ่งเสนอความคุ้มครองชีวิตที่ไม่แน่นอนและในขณะระยะผ่านไปยังมีการสะสมมูลค่าเงินสะสมด้วย
กรมธรรม์แบบสะสม หรืออาจจะถูกเรียกว่า กรมธรรม์แบบออมทรัพย์ โดยปกติ คุณจะได้รับ เงินก้อนหนึ่ง ทุกปี ก่อนที่จะถึงเวลาที่กำหนด (ซึ่งจะมีการระบุไว้แน่นอน ว่าเป็นเวลากี่ปี) ซึ่งคุณสามารถ ขึ้นเงินก้อนนี้เพื่อนำออกมาใช้ หรือสามารถฝากกลับเข้ามาไว้กับบริษัทฯ เพื่อจะได้รับดอกเบี้ยที่บริษัทฯประกาศในขณะนั้น แต่หากเป็นแบบประกันตลอดชีพ ก็จะไม่มีเงินก้อนนี้จ่ายออกมา แต่คุณก็ยังมีสิทธิสามารถขอกู้ หรือนำเงินออกมาหากจำเป็น กรณีจะดีมาก เพราะจะช่วยให้คุณสามารถเก็บออมเงินไว้และถอนออกเมื่อปีแห่งวัยทองมาถึง

เนื่องด้วยกรมธรรม์ทั้งสองแบบ ออกแบบมามีส่วนคล้ายกัน ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจึงใกล้เคียงกัน

แต่ถึงกระนั้น แบบประกันชีวิต นี้ดีที่ให้ความคุ้มครองที่สูงกว่า กรณีจากเหตุเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ควบคู่ไปกับคุ้มครองสุขภาพและเงินคืน

ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของคุณในการเลือกซื้อแต่ละแบบ ว่าแบบไหนจะเหมาะกับโปรแกรมการวางแผนเพื่อชีวิตของคุณ

  ประกันแบบต่าง ๆ
ประกันชีวิต และสุขภาพ
  1) ประกันชีวิต
2) ประกันออมทรัพย์
3) ประกันคุ้มครองตลอดชีพ
4) ประกันคุ้มครองทุนการศึกษา
5) ประกันเพื่อการวางแผนการเกษียณ
6) ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ีประกันการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (PA)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันกลุ่ม
ประกันอัคคีภัยบ้าน และ ธุรกิจ
ประกันรถยนต์

 
     
 
 
Home
About
What's New
Insurance
Information
Be an Agent
Links
Contact Us

Copyright © 2010 : INSURANCETHAIS.COM : All Rights Reserved
Privacy | Disclaimer | Site Map