ประกันชีิวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสินเชื่อ ประกันเดินทาง และประกันประเภทอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้ฉับไว ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในประเทศและทั่วโลก มั่นใจกับ เรามากว่า 70 ปี AIAThailand.com
Health Insurance Thailand AIA Thailand - Thai Language AIA Thailand - English Language  
 
AIA ประกันชีวิต  
AIA ประกันชีวิตไทย
     
 
3. WHOLE LIFE INSURANCE

เอไอเอ ประกันตลอดชีพ ประกันตลอดชีพ
แบบประกันตลอดชีพ เพื่อให้คุ้มครองชีวิตอันยาวนานเพื่อตัวคุณและครอบครัว ด้วยวงเงินการจ่ายสูงแต่ คุณจ่ายด้วยเบี้ยประกันต่ำที่คุณสามารถเลือกทำได้
เป็นแบบประกันที่ทำแล้ว ให้ความสุขสงบทางใจ ดีที่เดียว

แล้วความคุ้มครองเท่าไรล่ะ หากเกิดเสียชีวิต ?

นี่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ลองมาดูสูตรซิว่า

หากรายได้ ต่อปี ของคุณ เป็น 600,000 บาท ( รายได้ต่อเดือน = 50,000 บาท)

ในอีก 5 ปี ข้างหน้า คุณจะมีรายได้
5 x 600,000 = 3,000,000 บาท

ในอีก 10 ปี ข้างหน้า คุณจะมีรายได
้10 x 600,000 = 6,000,000 บาท

ในอีก 20 ปี ข้างหน้า คุณจะมีรายได
้ 20 x 600,000 = 12,000,000 บาท

เงิน 12 ล้านบาท นี่ มันหมายถึง สิ่งที่สำคัญสำหรับครอบครั , บ้าน, รถยนต์, การศึกษาสำหรับลูก ๆในอนาคต และ การเกษียณของคุณล่ะ

ถ้าในตอนนี้ คุณยังไม่มีเงิน 12 ล้านบาทนี้ แต่เราสามารถเตรียมให้คุณได้ด้วยราคาที้น้อยมาก ๆ

คิดอีกครั้ง และเลือกได้ คุณเต็มใจที่จะเตรียมเงินรายได้นี้เพื่อคนที่คุณรักได้จากการตัดสินใจของคุณเท่านั้น

ฉันควรที่จะมีรายได้เท่าไร หากฉันพิการและไร้ความสามารถ ?

บริษัทฯประกันส่วนใหญ่จะ จ่ายให้ 10 % ของวงเงินประกันชีวิต หากเกิดทุพพลภาพ

วงเงินประกันชีวิต x 10 % = รายได้กรณีทุพพลภาพต่อปี

นั้นก็คือ รายได้กรณีทุพพลภาพ เป็น 100,000 บาท มาจากการทำประกันชีวิตไว้ที่

วงเงิน 1,000,000 บาท

  ประกันแบบต่าง ๆ
ประกันชีวิต และสุขภาพ
  1) ประกันชีวิต
2) ประกันออมทรัพย์
3) ประกันคุ้มครองตลอดชีพ
4) ประกันคุ้มครองทุนการศึกษา
5) ประกันเพื่อการวางแผนการเกษียณ
6) ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ีประกันการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (PA)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันกลุ่ม
ประกันอัคคีภัยบ้าน และ ธุรกิจ
ประกันรถยนต์

 
     
 
 
Home
About
What's New
Insurance
Information
Be an Agent
Links
Contact Us

Copyright © 2010 : INSURANCETHAIS.COM : All Rights Reserved
Privacy | Disclaimer | Site Map